web analytics Erzincan Sağlık İl Müdürlüğü
 

İhale İlanları
Nöbetçi Eczane

27.03.2017
Erzincan  için  nöbetçi eczane 

ÇİÇEK ECZANESİ

Hava Durumu


 
Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şb.Müdürlüğü

 GÖREV VE YETKİLER
ACİL SAGLIK HİZMETLERİ ŞUBESİ BİRİMİ
1. Hastane öncesi acil sağlık hizmetleri alanında il genelinde sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
2. Hastane öncesi acil sağlık hizmetlerine ait birimleri kurmak ve işletmek, gerektiğinde hastane acil servisleri ile entegre etmek, ilgili birimlerin faaliyetlerini izlemek, değerlendirmek, hasta nakil ve sevk koordinasyonunu sağlamak,
3. Kara ambulansların Bakanlığın izni doğrultusunda temin, tahsis, sevk ve idaresini sağlamak,
4. İl içinde meydana gelen afetlerde ve acil durumlardaki acil sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraftarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
5. Yurtdışında meydana gelen afetlerde ve acil durumlarda Bakanlığın talimatı doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak,
6. Acil sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
7. Toplumun ilkyardım bilgi ve becerisinin geliştirilmesi amacıyla gerekli eğitim faaliyetlerini planlamak ve yürütmek,
8. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
9. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslar arası tatbikatlara katılmak,
10.Hastane acil servisleri ile 112 acil sağlık hizmetlerinin entegre çalışmalarını koordine etmek, denetlemek,
1l. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
12. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 
 AFETLERDE SAGLIK HİZMETLERİ ŞUBESİ BİRİMİ
1. Afetlerde sunulacak sağlık hizmetlerini planlamak ve yürütmek.
2. Hastanelerin afet planlarını hazırlamasına yönelik eğitim ve koordinasyonu sağlamak ve hastane afet planlarının uygulanmasını denetlemek
3. Meydana gelen afetlerde; tıbbi kurtarma ve sağlık hizmetlerini ilgili tüm taraflarla işbirliği ve koordinasyon içinde sağlamak,
4. Afetlerde ulusal ve uluslararası kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği içinde sağlık ve insani yardım faaliyetlerine katılmak,
5. Afetlerde sağlık hizmetlerinin sunumunda ihtiyaç duyulacak haberleşme, ilaç, tıbbi ve teknik malzemelere yönelik planlama, tedarik, dağıtım ve depolama faaliyetlerini yürütmek,
6. Tehlikeli kimyasal ve biyolojik maddelere bağlı sağlık tehditlerine yönelik hazırlık ve cevap geliştirilmesi amacıyla gerekli organizasyonu sağlamak,
7. Görev ve sorumluluk alanı ile ilgili personelin yetiştirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde eğitim programı hazırlamak ve uygulamak,
8. Bakanlığın izni ile tatbikat organizasyonları yapmak, ulusal ve uluslar arası tatbikatlara katılmak,
9. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak,
10. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.
 

 

 

 FAALİYETLER

14.12.2012 haber sistemi

12 12 2012 faaleyeti

13 10 2012 faaliyeti

12 10. 2012 faaliyeti

 

 HEDEFLER
.
 EĞİTİMLER

16.10. 2012 de web sitesi eğitimi alındı.

 İLETİŞİM

Nadir BAYRAK

Telefon : 0446 226 58 20

Fax : 0446 226 58 10


 


Sağlık Bakanlığı  Erzincan İl Sağlık Müdürlüğü - 2012 - Tüm Hakları Saklıdır.